dr Beata Dulisz

Beata Dulisz – jest nauczycielem akademickim w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ukończyła studia biologiczne ze specjalnością nauczycielską (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie), uzyskała stopień doktora nauk biologicznych (Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie) i swą aktywność badawczą kontynuuje w zakresie ornitologii. Aktualnie pełni funkcję prodziekana ds. kształcenia.

W dorobku zawodowym wyróżnia się dużym doświadczeniem i zaangażowaniem w kształceniu kadr nauczycielskich i bezpośredniej pracy z uczniem zdolnym. W tym zakresie odbyła staże, seminaria i stypendium DAAD (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy), prowadziła zajęcia z biologii podczas Międzynarodowych Letnich Uniwersytetów dla dzieci i młodzieży o szczególnych uzdolnieniach i wysokiej motywacji uczenia się (Włochy, Niemcy), aktywnie uczestniczyła w Seminariach Dydaktyków Biologii i Konferencjach Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych oraz pracach Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich przy Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Była współorganizatorem Konkursów Ornitologicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na poziomie regionu (1991-1998), wieloletnim członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej w Olsztynie, pełniąc funkcję Przewodniczącej Komitetu w latach 2005-2016. Swój warsztat pracy metodycznej stale rozszerza, w 2017 roku ukończyła Szkołę Tutorów, otrzymując Certyfikat Tutora w zakresie edukacji spersonalizowanej.