oraz Warmińsko-Mazurska i Podlaska Gala Rankingu Liceów i Techników Perspektywy ' 2019

Chiron

Szkoła z Potencjałem

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w drugiej edycji
Konferencji Dyrektorów Szkół Średnich,
pn.: „Chiron – Szkoła z Potencjałem”.

Uniwersytet dokonał analizy losów akademickich studentów, w kontekście ukończonej przez nich szkoły średniej. W rezultacie przeprowadzonego badania, wytypowano elitarną grupę szkół, których absolwenci wysokim poziomem wiedzy oraz zainteresowaniami odpowiadają profilom kształcenia realizowanym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Konferencja połączona jest z Warmińsko-Mazurską i Podlaską Galą Rankingu Liceów i Techników Perspektywy ‘ 2019.

Wydarzenia zaplanowano na 27 marca 2019 r. w Auli Teatralnej Centrum Nauk Humanistycznych UWM w Olsztynie (Olsztyn-Kortowo, ul. Kurta Obitza 1)

IDEA

Chiron

Szkoła z Potencjałem

Nazwa statuetki nie została wybrana przypadkowo. Chiron personifikuje nauczyciela i mistrza różnorodnych dziedzin. Uczelnia, przyznając tytuł Chirona, pragnie uhonorować te szkoły, których absolwenci zostali znakomicie przygotowani do podjęcia studiów, doskonale radzą sobie w toku nauki i ze świetnymi wynikami kończą studia.

prof. Jerzy Przyborowski

prorektor ds. kształcenia i studentów

Konferencja

Program

Uczeń neuronietypowy w szkole - szanse i wyzwania - dr Bożena Chrostowska
Praca z uczniem zdolnym - rozpoznawanie potencjału i formy jego rozwoju - dr Beata Dulisz
Wręczenie statuetek „Chiron – Szkoła z Potencjałem”
Wręczenie dyplomów „Warmińsko-Mazurskiego i Podlaskiego Rankingu Liceów i Techników - Perspektywy 2019”
Chiron

Prelegenci

Chiron Szkoła z Potencjałem
dr Bożena Chrostowska

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej UWM

dr Beata Dulisz

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Biologii i Biotechnologii

Dni Otwarte

Dzień Otwartych Drzwi UWM - 27 marca 2019

Jak zdać maturę?

Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży opowiedzą jak będzie wyglądał w tym roku egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki i języka obcego.

Jaki kierunek wybrać?

Zaprezentujemy ofertę kształcenia Uniwersytetu na najbliższy rok akademicki, podpowiemy, jaki kierunek studiów będzie dla Ciebie najlepszy.

Jak się dostać?

Wyjaśnimy kryteria kwalifikacji kandydatów na I rok studiów na rok akademicki 2019/2020. Opowiemy jak wygląda rekrutacja na studia w UWM.

Jak będzie na UWM?

Zapraszamy na prezentacje wydziałów i agend studenckich oraz zwiedzanie kampusu, laboratoriów, pracowni, auli wykładowych, Biblioteki Uniwersyteckiej i osiedla akademickiego.

Tak było w 2017

GALA

Warmińsko-Mazurska i Podlaska

Licea ogólnokształcące oraz technika zostały ocenione za pomocą następujących kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, w ocenie techników dodatkowo brano pod uwagę wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.

Zapraszamy na strony:

www.licea.perspektywy.pl   www.technika.perspektywy.pl

Patroni

Patroni honorowi

Podlaski Kurator Oświaty
Pani Beata Pietruszka

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Pan Gustaw Marek Brzezin

Prezydent Miasta Olsztyna Pan Piotr Grzymowicz
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży Pani Jolanta Gołaszewska

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Pan Krzysztof Marek Nowacki

Patroni medialni

TVP Olsztyn

Melo Radio

Gazeta Olsztyńska

Telewizja Kortowo

Relacja z pierwszej gali „Chiron – Szkoła z Potencjałem”

Informacje

Media o nas

Chiron "Szkoła z Potencjałem"


Statuetki Chirona przyznane

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim odbyła się druga ogólnopolska konferencja dla dyrektorów szkół średnich, współpracujących z UWM pn. „Chiron – Szkoła z Potencjałem”.

Olsztyńskie szkoły z potencjałem – Olsztyn.eu
Podczas ogólnopolskiej konferencji dla dyrektorów szkół średnich “Chiron – szkoła z potencjałem”, wręczono nagrody i statuetki dla placówek, których absolwenci zostali najlepiej przygotowani do podjęcia studiów. 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn

 

Tel. 89 523 35 05, 89 524 52 29

Chiron@uwm.edu.pl