dr Bożena Chrostowska

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od października 2017 pełni na uczelni funkcję koordynatora ds. wsparcia edukacyjnego studentów i studentek ze spektrum autyzmu. 

Autorka publikacji naukowych dotyczących problematyki autyzmu w perspektywie pedagogicznej. Zaangażowana w działania Samopomocowej Grupy Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera w Olsztynie. Szkoli kadrę pedagogiczną oraz uniwersytecką w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów/uczennic i studentek/studentów ze spektrum autyzmu